kan vi stole på Norges Idrettsforbund?


Tidligere har det vært satt spørsmål til pengebruken i Norges Idrettsforbund, NIF. Trykket på pengebruken ble så stort at det ble igangsatt et arbeid for å granske praksisen rundt åpneheten i idretten og rapporten ble overlevert idrettsforbundet for noen dager siden og kan leses i sin helhet her: Åpenhetsutvalgets rapport til idrettsstyret. En oppsummering av forbedringspunktene kan … Fortsett å lese kan vi stole på Norges Idrettsforbund?